Home » antalya escort » alanya escort bayan » antalya yeni escort

antalya yeni escort

antalya yeni escort

tekrarlandı. Bir mağazada, patron pek konuş-
kan olmadığı için, çok alış veriş yaparak konuş-
araştırmanın sonunda, bu konuda halkın düşün-
celerini öğrenmiş olduk. Dört yıldır oturdukları
mahallede bay ve bayan Monistrol hakkında
semt sakinlerinin düşüncelerini öğrendik.
Sanık hakkında herkes şöyle düşünüyordu:
O, insanların en yumşak huylusu, en iyisidir.
Yardımı sever, dürüst ve çalışkandır. Talih, hep
layık olmayanlara güldüğü için, zavallı adam,
işinde başarılı olamadı. Aldığı dükkan uğursuz-
du. Onbeş yıldır burayı kim almışsa iflas etmiş-
ti. Karısını çok seviyordu ama bu sevgi, hastalık
sınıra varmamıştı ve kendisini gülünç bir durum-
lara düşürmemişti. antalya anal escort
Hiçkimse onun suçluluğuna inanmıyordu:
– Polis, onu tutuklamakla hata etti.
Ama karısı hakkında farklı düşünceler vardı.
Bazıları onu parasal durumuna uymayacak ka-
dar şık buluyorlardı. Bazıları ise, onun bu şık gi-
yiminin, yaptığı iş dolayısıyla zorunlu olduğunu
söylüyorlardı. Kocasını çok sevdiğini belirtiyor-
lardı. Onların dediğine göre, bu kadın, çok güzel
olduğu, birçok hayranı olduğu halde, onlara yüz
vermiyor, lekesiz adına en ufak bir şüphe lekesi
bulaştırmıyordu.
Bu söyleyenlerin Mechinet’yi şaşırtmakta ol-
duğunu görüyordum.
Şöyle dedi bana:-    Bu harika! Ne bir dedikodu, ne çekiştir-
me, hiçbir şey yok. Oysa biz, çok farklı dü-
“serğ^Ök Onu, tezgahın başında oturup
da namussuzlun çok kendi güzelliklerini
âcntruryla. herkadın, kocasının aptallığı ya
da namussuzluğa bile bile göz yumuşu so-
nucunda, herkesle kırıştıran bir kadın san-
mıştık. Ama öyle değilmiş. escort antalya
Komşumun bu söylediklerine itraz etmem im-
kansızdı.
Lecluse caddesinde kapıcı kadının anlattıkla-
rı, çok farklıydı oysa. Görüşler semtten semte
değişiyordu. Batignolles semtinde fahişelik sa-
yılan şey, Vivienne Caddesi’nde işin gereği sa-
yılıyordu. antalya escort
Fakat soruşturmamız için hayli zaman harca-
mıştık, durup izlenimlerimizi birbirimize açıkla-
mak ve ne yapacağımızı karalaştırmak için za-
manımız yoktu.
Mechinet bana şöyle dedi:
–    Şimdi, oraya gitmeden önce, çevresini
inceleyelim.
Gizli araştırmaların tekniğini bilen bir adamdı.
Bana Monistrol’un mağazasının karşısındaki bir
araba kapısına kadar kendisini izlemem için bir
işaret yaptı.

vıp escort antalya

vıp escort antalya

Cevap bırakın